top of page

Over de Duurzaamheid.nl webshop

Duurzaamheid.nl ondersteunt de samenleving naar een duurzame toekomst. Wij creëren kansen, leiden projecten en organisaties, ontwikkelen methoden en delen informatie. Als klein team van inhoudelijk specialisten en communicatiedeskundigen leveren we expertise en content op het gebied van de Sustainable Development Goals, de circulaire economie (cradle to cradle), de energietransitie en duurzame en inclusieve steden. Ook participeren we in disruptieve organisaties met duurzame visies en strategieën. In de webshop van Duurzaamheid.nl vind je boeken die aansluiten op onze visie.
 
Duurzaamheid.nl en deze webshop zijn een initiatief van ondernemer Anne-Marie Rakhorst.

Haar missie is ervoor te zorgen dat iedereen de Sustainable Development Goals kent én ermee aan de slag gaat. Want alleen samen versnellen we de noodzakelijke transities die de wereld gezonder, eerlijker en veiliger maken.  

 

About
bottom of page